Keresés a Bibliában

28 1Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják. 2A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érczczé olvasztják. 3Határt vet az ember a setétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét. 4Aknát tör távol a lakóktól: mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze. 5Van föld, a melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mintegy tűz által; 6Köveiben zafir található, göröngyeiben arany van. 7Van ösvény, a melyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt. 8Nem tudják azt büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon. 9Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja. 10A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme. 11Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza. 12De a bölcseség hol található, és az értelemnek hol van a helye? 13Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található. 14A mélység azt mondja: Nincsen az bennem; a tenger azt mondja: én nálam sincsen. 15Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. (Péld 3,13-18;8,11-19) 16Nem mérhető össze Ofir aranyával, nem drága onikszszal, sem zafirral. (Péld 16,16) 17Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető. (Jób 40,1.4Móz;12,6-8) 18Korall és kristály említni sem való; a bölcseség ára drágább a gyöngyöknél. 19Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színaranynyal sem mérhető össze. (Zsolt 19,11) 20A bölcseség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek? (Jak 5,6;Jób 13,7-10) 21Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van. 22A pokol és halál azt mondják: Csak hírét hallottuk füleinkkel! (Jób,28 8.) 23Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét. (Péld 8,1.13) 24Mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt. (Zsolt 33,13.14) 25Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette; (Jób 1,2) 26Mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak útat: 27Akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt. 28Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás. (Zsolt 111,10; Péld 1,7;8,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet