Keresés a Bibliában

17Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember? (Jób 35,2; Zsolt 130,3) 18Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát: 19Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, a kiknek fundamentumok a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál?! 2Igaz, jól tudom, hogy így van; hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? (Jób 4,17-19) 14Micsoda a halandó, hogy tiszta lehetne, és hogy igaz volna, a ki asszonytól születik? (Jób 9,20.1Kir;8,46) 15Ímé, még az ő szenteiben sem bízok, az egek sem tiszták az ő szemében: 16Mennyivel kevésbbé az útálatos és a megromlott ember, a ki úgy nyeli a hamisságot, mint a vizet?! (Jób 34,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG