Keresés a Bibliában

8És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, a mikor előtünt, az anyaméhből kijött; (Jób,38 10. 11. Zsolt. 33,7.) 9Mikor ruházatává a felhőt tevém, takarójául pedig a sürű homályt? (2Sám 8,13) 10Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat veték eléje: 11És azt mondám: Eddig jőjj és ne tovább; ez itt ellene áll kevély habjaidnak! (Zsolt 104,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG