Keresés a Bibliában

11Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres. (Máté 16,27) 12Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

KNB SZIT STL BD RUF KG


13Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint! (5Móz 32,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég. (Luk 12,54-56) 27Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. (Róm 2,6) 10Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. (1Pét 3,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG