Keresés a Bibliában

12Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, a kinek nem volt segítsége. (Zsolt 46,7) 13A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendeztetém. (1Sám 13,14;16,1.13; Mik 4,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG