Keresés a Bibliában

7Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak? (Zsolt 73,12; Jer 12,1) 8Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt. (Zsolt 104,14.28) 9Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok. 10Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél. 11Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik. (Zsolt 29,3) 12Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének. 13Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba;

KNB SZIT STL BD RUF KG