Keresés a Bibliában

18Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el. (Zsolt 1,4.5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5Legyenek olyanok, mint a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala verdesse őket. (Zsolt 6,4; Jób 21,18) 6Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. (Ésa 58,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek polyvája szél előtt és mint pozdorja a forgószél előtt; (Jób 21,18) 14Estvének idején rémülés száll reájok és minekelőtte megvirrad, nem lesznek: ez jutalmok pusztítóinknak és sorsok rablóinknak!

KNB SZIT STL BD RUF KG