Keresés a Bibliában

30A mikor ezeket mondá, sokan hivének ő benne. (Ján 7,31) 31Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; 32És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. (1Móz 42,2-3) 33Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek? (1Móz 45,1-3) 34Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek. (2Pét 2,19) 35A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké. (Mát 26,3; Márk 14,1; Luk 22,2) 36Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. (Ján 17,21.23)

KNB SZIT STL BD RUF KG