Keresés a Bibliában

16Mikor pedig estveledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez, (Ésa 44,1-5;Ján 17,20) 17És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus. (1Ján 4,6) 18És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala. (Ján 7,20;10,20) 19Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezének, megláták Jézust, a mint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének. (Ján 5,29; Dán 12,2) 20Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek! (Márk 16,17.18; Ján 14,12) 21Be akarák azért őt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél vala, a melyre menének. (Ján 5,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG