Keresés a Bibliában

12Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. (Zsolt 2,7; Róm 1,4; Zsid 1,5) 13És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. (Ján 15,7.16;16,23.24; Mát 7,7; Márk 11,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG