Keresés a Bibliában

43És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! (Mát 24,9) 44És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. (Ján 9,41; Luk 12,47.48)

KNB SZIT STL BD RUF KG