Keresés a Bibliában

10A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. (1Ján 5,20) 11Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. (Ésa 40,11; Ezék 34,23;37,24;1Ján 3,16) 12A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. (Ésa 53,7.8) 13A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. (Zsolt 41,10) 14Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, (Ján,10 27.) 15A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért. (Ján 7,29) 16Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. (Ésa 49,6; Luk 2,30-32; Eféz 2,12.13) 17Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. (Ésa 53,12) 18Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. (Ján 21,20) 19Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. (Ján 7,12;9,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG