Keresés a Bibliában

13Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. (Ján 9,22;12,42;19,38) 22Ezeket mondák annak szülei, mivelhogy félnek vala a zsidóktól: mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. (Ján 7,13;12,42;19,38) 42Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: (Ján 7,48)

KNB SZIT STL BD RUF KG