Keresés a Bibliában

13Mindamellett senki sem beszélt vala nyiltan ő felőle a zsidóktól való félelem miatt. (Ján 9,22;12,42;19,38) 42Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből: (Ján 7,48) 38Ezek után pedig kéré Pilátust az arimathiai József (a ki a Jézus tanítványa vala, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt), hogy levehesse a Jézus testét. És megengedé Pilátus. Elméne azért és levevé a Jézus testét. (Ján 7,13;9,22;12,42;Mát 27,57; Márk 15,42; Luk 23,50)

KNB SZIT STL BD RUF KG