Keresés a Bibliában

64De vannak némelyek közöttetek, a kik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, a kik nem hisznek, és ki az, a ki elárulja őt. (Ján 2,25;Ján 13,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG