Keresés a Bibliában

30Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higyjünk néked? Mit művelsz? (Mát 12,38;16,1; Márk 8,11; Luk 11,29.1Kor;1,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


38Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. (Mát 16,1) 16 1És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. (Mát 12,38)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. (Máté 16,1-12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


29Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának ama jele; (Mát 12,38-40; Márk 8,12;Jón 2,1.2.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG