Keresés a Bibliában

2 1És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; (Ján 6,47) 18Felelének azért a zsidók és mondának néki: Micsoda jelt mutatsz nékünk, hogy ezeket cselekszed? (Ján 6,30; Mát 12,38;16,1; Márk 8,11; Luk 11,29) 22Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől? (Ján 8,20)

KNB SZIT STL BD RUF KG