Keresés a Bibliában

26Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. (Ján 14,26;16,7; Luk 24,49) 27De ti is bizonyságot tesztek; mert kezdettől fogva én velem vagytok. (Csel 1,22;5,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG