Keresés a Bibliában

10Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. (Ján 10,38;17,21;Ján 12,49)

KNB SZIT STL BD RUF KG