Keresés a Bibliában

6Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat? 13Pilátus azért, a mikor hallja vala e beszédet, kihozá Jézust, és űle a törvénytevő székbe azon a helyen, a melyet Kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbathának. (Márk 16,17.18; Ján 14,12) 14Vala pedig a husvét péntekje; és mintegy hat óra. És monda a zsidóknak: Ímhol a ti királyotok! (Ján 4,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG