Keresés a Bibliában

43És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! (Mát 24,9) 44És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendővel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. (Ján 9,41; Luk 12,47.48) 2A miként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál. (Ján 3,35;13,3;Ján 5,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG