Keresés a Bibliában

2Ez kezdetben az Istennél vala. (Ján 12,23) 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. (Mát 13,57; Márk 6,4; Luk 4,24) 4Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága; (1Ján 5,20) 5És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. (Ján 1,2-11) 6Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. (2Kor 3,6) 7Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa. (Ján 2,18.1Kor;1,22) 8Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. (Ján,1 44.) 9Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. (Ján 16,27) 10A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. 11Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. (Ján 16,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG