Keresés a Bibliában

1 1Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. (Ján 3,13) 2Ez kezdetben az Istennél vala. (Ján 12,23) 3Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. (Mát 13,57; Márk 6,4; Luk 4,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15 1Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. (Róm 14,1; Gal 6,1) 2Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. (1Kor 10,24.33) 3Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. (Zsolt 69,8.10) 6Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. (Gal 6,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3Mert a mi a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. (2Kor 5,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett, (Gal 2,3; Róm 1,21.1Pét;4,3.2Pét;2,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


13A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; (Kol,1 12. Eféz. 2,2-5. Mát. 3,17. Luk. 22,53. Kol. 2,20. Eféz. 1,6.) 14Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata; (Eféz 1,7; Róm 3,24.1Kor;1,30; Gal 3,13;4,5; Mát 20,28) 15A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; (Fil 2,6.2Kor;4,4; Zsid 1,3; Jel 3,14; Ján 17,5.24.1Tim;6,16) 16Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; (Ján 1,3; Zsid 1,2; Eféz 1,21; Zsolt 80,2;99,1; Ezék 1,4-28; Jel 4,6-11;5,14;7,11; Luk 1,19; Dán 10,13;12,1; Jel 8,2) 17És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. (Róm 12,17.19.1Pét;3,9; Kol 3,12) 18És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; (Eféz 1,22; Csel 26,23; Róm 14,9;12,4.5; Eféz 4,12) 19Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség; (Kol 2,9; Ján 1,14) 20És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben. (Róm 5,10.1Ján;4,10.2Kor;5,18.19; Eféz 2,16.2Pét;3,13.1Móz;6,1-4; Júd 1,6.2Pét;2,4; Márk 10,18; Jób 4,18;15,15.1Kor;15,24-27)

KNB SZIT STL BD RUF KG


5És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt. (Ján 13,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG