Keresés a Bibliában

5 1Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide királynak háza; hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Miczpának, és kiterített hálóvá a Táboron. (Zsolt 68,32) 2Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájok fenyítéke leszek. 3Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem; hiszen most is paráználkodol Efraim! megfertőztetett az Izráel. (Hós 6,10) 4Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenökhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat. (Hós 2,3) 5Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bűneik miatt vesznek el; velök együtt Júda is elvész. (Hós 7,10; Ámós 4,2;8,7) 6Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják; eltávozott az ő tőlük. (Ésa 1,13-15) 7Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek; most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben. (2Kir 15,29;17,6) 8Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth-Avenben: Utánad Benjámin. (Bir 5,14) 9Efraim pusztává lesz a büntetés napján; Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet. (2Kir 15,29;17,6;Ámós 2,6;3,11;4,1-3;5,1-3) 10Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók; kiontom rájok az én haragomat, mint a vizet. (2Kir 17,19) 11Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az emberi rendelést! (1Kir 12,26-33) 12Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás. (Ezsdr 5,1) 13Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához folyamodott és küldött Járéb királyhoz; de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet. (2Kir 15,19.20; Hós 7,11) 14Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét; elmegyek, felkapom, és nem lesz, a ki megszabadítsa! (Ésa 31,6; Jer 3,12; Malak 3,7) 15Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orczámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem! (Zsolt 97,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet