Keresés a Bibliában

12 1Széllel táplálkozik Efraim és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Assirussal és Égyiptomba visznek olajat. (Hós 5,13;7,11;8,7.9.10.2Kir;15,19.20) 2Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki. (Hós 5,10.13;8,14) 3Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel. (1Móz 25,26;1Móz 32,24-28) 4Küzdött az angyallal és legyőzte; sírt és könyörgött néki. Béthelben találta meg őt, és ott beszélt velünk. (1Móz 32,24-28;1Móz 28,11-15;35,7-15) 5Bizony az Úr, a seregeknek Istene; az Úr az ő neve. (Hós 2,6.7.1Kir;16,24) 6Térj hát vissza a te Istenedhez; őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben. (Hab 1,14.15.2Kir;15,29;17,6) 7Kanaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében; szeret mást megcsalni. (Ámós 8,5.6) 8És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam; vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, a mely bűn volna! (Ámós 6,13) 9De én vagyok az Úr, a te Istened Égyiptom földétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain. (Hós 13,4.2Móz;3,13.14) 10Mert én szólottam a prófétákhoz; én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által. (Jóel 1,4.10.11) 11Ha Gileád a gonoszság városa, bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak; de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin. (Hós 5,6) 12Jákób Aram földére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért pásztorkodott. (1Móz 27,43;28,10;29,15-18) 13És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Égyiptomból, és próféta által tartatott meg. (2 Móz. 3,10. 5 Móz 29,5.) 14Gonoszul ingerelte Efraim az Istent; de rajta szárasztja a sok vért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura. (2Móz 9,3; Ezék 14,19.20;Jer 18,12;44,16.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet