Keresés a Bibliában

2Csalárd a szívök; de most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat; elpusztítja bálványaikat. (Hós 9,6) 7Elveszett Samaria! Az ő királya, mint forgács a víz színén! (Hós 8,4) 14Azért zendülés támad a te néped között, és minden te erősséged elpusztíttatik, a miképen elpusztította Salman Beth-Arbelt a harcznak napján; az anya gyermekeivel együtt földhöz veretik. (Jer 24,6;32,37-44)

KNB SZIT STL BD RUF KG