Keresés a Bibliában

6 1Atyámfiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. (Mát 18,15-17; Róm 14,1) 2Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Ján 13,34) 3Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csalja meg. (Mát 25,31-46.2Kor;5,10) 4Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve. (Kol 4,1.5Móz;10,17) 5Mert kiki a maga terhét hordozza. (2Kor 5,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG