Keresés a Bibliában

22De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. (Kol 3,20) 23Az ilyenek ellen nincs törvény. (1Tim 1,9.10) 24A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. (Róm 6,6) 25Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. (Róm 8,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG