Keresés a Bibliában

26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Ján 1,12) 27Mert a kik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. (Róm 6,3.13.14) 28Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Róm 12,5; Kol 1,24.2Kor;13,9) 29Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. (Gal 3,19; Róm 3,22; Gal 2,16; Fil 3,9.10.1Kor;13,11; Róm 8,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG