Keresés a Bibliában

23Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. (Róm 12,3.6) 24Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg. (Róm 10,4) 25De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. (Ján 3,13; Fil 2,8.10; Mát 12,40) 26Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. (Ján 1,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG