Keresés a Bibliában

16Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. (Róm 3,20-28) 17Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mimagunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen. (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 18Mert, ha a miket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. (Gal,2 1. 10. Csel. 9,15. Róm. 1,5. 12,3. 15,15.) 19Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. (Róm 6,11.14) 20Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem. (Eféz 5,2) 21Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. (Gal 5,4; Róm 4,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG