Keresés a Bibliában

11Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangyéliom, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; (1Kor 15,1-3) 12Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. (Csel 7,2; Kol 1,15; Fil 2,5-11.1Kor;11,3; Róm 8,34.1Kor;15,27.28; Ján 20,17; Mát 27,46; Ján 10,29;14,28.1Kor;2,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG