Keresés a Bibliában

26Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők. (Fil 2,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, (Gal 6,2; Mát 11,29; Kol 3,12; Róm 15,1.1Kor;13,4) 21Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. (1Pét 5,5.2Kor;5,11.1Kor;10,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; (Kol,3 8. 1 Pét. 1,15. 16. Róm. 1,7. 5,5. 8,39. Eféz. 4,2. 32. Fil 2,1. 3. Gal. 5,22.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. (Zsid 13,1.2.1Pét;1,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG