Keresés a Bibliában

17Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. (Róm 7,17.23.25)

KNB SZIT STL BD RUF KG