Keresés a Bibliában

5Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. (Ján 1,12) 6Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya! (Róm 8,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG