Keresés a Bibliában

10Mert a kik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. (5Móz 27,26) 22De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. (1Kor 15,24-28; Róm 8,9.15; Gal 3,26; Eféz 1,23;2,22; Róm 11,36.1Kor;12,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG