Keresés a Bibliában

16Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. (Róm 3,20-28) 18Mert, ha a miket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. (Gal,2 1. 10. Csel. 9,15. Róm. 1,5. 12,3. 15,15.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12 1Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. (Róm 6,13) 5Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. (1Kor 12,12.13.27; Eféz 4,11.12) 13A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. (1Kor 16,1;Zsid 13,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek. (Kol 1,12;2,7; Róm 5,1;12,5; Fil 4,7.1Kor;7,15;10,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG