Keresés a Bibliában

22Ismeretlen valék pedig személyesen a Júdeában levő keresztyén gyülekezetek előtt; (Gal 1,7; Mik 7,18; Róm 5,8; Ján 3,16) 3 1Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (Gal 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16) 18Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. (Róm 4,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG