Keresés a Bibliában

12Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; (Fil,2 3. Fil 1,27. 30. Csel. 20,31. Eféz. 6,5. 1 Kor. 2,3. Zsolt. 2,11. 1 Pét. 1,17. 2 Kor. 7,1. Eféz. 5,21. Mát. 7,3-5. Róm. 14,4. Fil. 3,11-16. 1 Kor. 9,26. 27.) 13Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. (Eféz 1,19.2Kor;3,5.1Kor;12,6; Kol 1,29; Róm 7,15.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG