Keresés a Bibliában

3 1Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos. (Fil 4,4; Gal 5,22) 2Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. (Fil 2,2;1,27; Róm 15,5) 4Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Fil 1,29;4,10;3,1.1Thess;5,6.2Kor;6,10; Róm 5,3;8,28.38.39) 6Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. (Fil,4 19. Mát. 6,25-34. 1 Pét. 5,7. Eféz. 6,18. 1 Tim. 5,5. Kol. 1,9. 1 Thess. 5,17. 18. Kol. 3,17.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


16Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt. (Róm 11,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG