Keresés a Bibliában

3 1Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos. (Fil 4,4; Gal 5,22) 19Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. (2Kor 11,15; Róm 16,17.18.1Kor;6,13; Ésa 3,10; Kol 3,2) 2 1Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, (Fil,2 27. 28. 2 Kor. 13,13. Róm. 12,10. 16.) 15Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. (Fil 1,10; Mát 5,45.48.1Thess;3,13;5,23; Róm 8,15.16;9,8.5Móz;32,5; Dán 12,3)

KNB SZIT STL BD RUF KG