Keresés a Bibliában

1 1Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: (2Kor 1,1; Kol 1,1;4,12) 2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7.1Kor;1,3) 3Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, (1Kor 1,4; Filem 4;Róm;1,8.1Thess;1,2) 8Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. (Róm 1,9; Gal 2,20) 12Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak; (Eféz 6,21; Kol 4,7) 19Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timótheust rövid nap elküldöm tihozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. (Fil 1,12-27;1,1;2,2; Csel 16,1-3; Eféz 6,22; Kol 4,8) 20Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, a ki igazán szívén viselné dolgaitokat. (1Kor 16,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG