Keresés a Bibliában

5Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig; (Fil,1 1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.) 9És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; (1Kor 13,13;1,5;8,1; Róm 15,13; Kol 2,7; Róm 1,21.28; Mát 13,15.1Kor;12,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


17 1Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, a hol volt a zsidóknak zsinagógájok. (1Thess 2,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG