Keresés a Bibliában

12Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak; (Eféz 6,21; Kol 4,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG


8Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. (Mát 25,31-46.2Kor;5,10) 11Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, (Róm 2,18;12,2; Eféz 5,15; Kol 3,10.1Thess;5,21; Ján 11,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


3 1Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? (Gal 2,12; Gal 3,28.29; Róm 8,17; Csel 3,26; Róm 1,16) 18Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. (Róm 4,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok. (Róm 11,34; Fil 2,5; Mát 28,19.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG