Keresés a Bibliában

10És a többi népek, a kiket a nagy és dicsőséges Asznapár vitt el és tett lakosokká Samária városában és a többi városokban, melyek a folyóvizen túl vannak és a többi. (2Kir 17,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG