Keresés a Bibliában

2És fölkele Jésua, Jósádák fia, s az ő atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia s az ő atyjafiai, és megépíték Izráel Istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égőáldozatokat, a mint írva van Mózesnek, az Isten emberének törvényében. (5Móz 12,5; Zak 3,1;2Krón 23,18;35,12.26)

KNB SZIT STL BD RUF KG