Keresés a Bibliában

2Kik jövének Zorobábellel, Jésuával, Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokhaival, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival, Rehummal, Baanával. Izráel népe férfiainak száma ez: (Nehem 7,6; Agge 1,12.14;2,2) 3Paros fiai kétezerszázhetvenkettő; 4Sefátja fiai háromszázhetvenkettő; 5Árah fiai hétszázhetvenöt; 6Pahath-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól, kétezernyolczszáztizenkettő; 7Élám fiai ezerkétszázötvennégy; 8Zattu fiai kilenczszáznegyvenöt; 9Zakkai fiai hétszázhatvan; 10Báni fiai hatszáznegyvenkettő; 11Bébai fiai hatszázhuszonhárom; 12Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettő; 13Adónikám fiai hatszázhatvanhat; 14Bigvai fiai kétezerötvenhat; 15Ádin fiai négyszázötvennégy; 16Áter fiai, Ezékiástól, kilenczvennyolcz; 17Bésai fiai háromszázhuszonhárom; 18Jórá fiai száztizenkettő; 19Hásum fiai kétszázhuszonhárom; 20Gibbár fiai kilenczvenöt; 21Bethlehem fiai százhuszonhárom; 22Netófah férfiai ötvenhat; 23Anathóth férfiai százhuszonnyolcz; 24Azmáveth fiai negyvenkettő; 25Kirjáth-Árim, Kefira és Beéróth fiai hétszáznegyvenhárom; 26Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy; 27Mikmás férfiai százhuszonkettő; 28Béthel és Ái férfiai kétszázhuszonhárom; 29Nebó fiai ötvenkettő; 30Magbis fiai százötvenhat; 31A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy; 32Hárim fiai háromszázhúsz; 33Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt; 34Jérikó fiai háromszáznegyvenöt; 35Szenáa fiai háromezerhatszázharmincz;

KNB SZIT STL BD RUF KG