Keresés a Bibliában

7Czírus király pedig előhozatá az Úr házának edényeit, melyeket Nabukodonozor hozatott vala el Jeruzsálemből, s az ő isteneinek házába helyezett vala; (2Krón 36,7; Dán 1,2.2Kir;24,13) 8Előhozatá ezeket Czírus, a persák királya, Mithredáthes kincstartó kezeihez, a ki is átszámolá azokat Sesbassárnak, Júda fejedelmének. (Ezsdr 5,14.16;7,19; Dán 1,7) 9És számok ez vala: harmincz arany medencze, ezer ezüst medencze, huszonkilencz kés, (1Kir 7,50) 10Harmincz arany pohár, négyszáztíz másrendbeli ezüst pohár, és ezer más edény. 11Minden arany és ezüst edényeknek száma ötezernégyszáz. Mindezt magával vivé Sesbassár, mikor a foglyok kijövének Babilóniából Jeruzsálembe.

KNB SZIT STL BD RUF KG


2És kezébe adá az Úr Jojakimot, a Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét; és vivé azokat Sineár földére, az ő istenének házába, és az edényeket bevivé az ő istenének kincsesházába. (1Móz 10,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG