Keresés a Bibliában

15 1És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (2Móz 32,12.14) 2Embernek fia! mire való a szőlőtőke fája egyéb fa között, a venyige, mely az erdő fái között van? (4Móz 14,15.20-24) 3Avagy vesznek-é abból fát, hogy valami eszközt csináljanak belőle? avagy vesznek-é belőle szeget, hogy mindenféle edényt akaszszanak reá? (Ámós 5,25.26) 4Ímé a tűznek adatott, hogy megemészsze; két végét megemésztette már a tűz, és közepe megpörkölődött, vajjon való-é valami eszközre? 5Ímé, míg ép vala, semmi eszközre nem vala jó; menynyivel kevésbbé csinálhatnak belőle valamit most, mikor a tűz megemésztette és megpörkölődött! (2Kir 24,20;25,1-10) 6Azért így szól az Úr Isten: A mint a szőlőtőke fáját az erdő fái közül a tűznek adtam megemésztésre, úgy adtam oda Jeruzsálem lakóit; (1Móz 46,32) 7És ellenök fordítom arczomat. A tűzből jöttek ki és a tűz emészsze meg őket, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor arczomat ellenök fordítom. (Ezék,15 4. 5.) 8És teszem a földet pusztasággá, mivelhogy elpártoltak tőlem, ezt mondja az Úr Isten.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet