Keresés a Bibliában

3És oda vitt engem, és ímé egy férfiú vala ott, tekintete mint az ércznek tekintete, és len-zsinór vala kezében és mérőpálcza; és a kapuban áll vala. (Dán 10,5.6; Jel 1,13-15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Felemelém ismét szemeimet, és ímé, láték egy férfiút és a kezében mérő-kötelet. (4Móz 24,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG